Tuis

Hallo daar en welkom by my webwerf!

Laat ek jou ‘n bietjie meer vertel van astrologie en die dienste wat ek bied.

Sedert antieke tye is al waargeneem dat die kosmos die ervaringswêreld van die mens weerspieël. Astrologie behels die bestudering van ‘n horoskoop wat ‘n kaart van die hemelruim  is wat vir ‘n spesifieke tyd en plek van geboorte opgetrek is. Hierdie geboortekaart bied vir ons ‘n beeld van die intra-psigiesestruktuur van ‘n persoon. Dit gee dus vir ons ‘n objektiewe verwysingspunt om onsself op ‘n dieper wyse te verstaan. Ons kan die horoskoop sien as ‘n simboliese kaart van ons unieke pad na individuasie en groter integrasie. Deur onsself op ‘n dieper, innerlike, vlak te verstaan verkry ons ook insae oor die objektiewe wêreld waarin ons leef.

Laasgenoemde is moontlik omdat die psige ervarings na ons toe aantrek wat ons nodig het om ons unieke lewensverhaal ten volle te aktualiseer. Deur die innerlike te verstaan kan ons dus ook die objektiewe uiterlike ervaringswêreld beter verstaan.

Astrologie is ‘n hulpmiddel om onsself en die wêreld om ons beter  te verstaan.  Ons kan die term persoonlike mitologie gebruik om ons unieke lewensverhaal te beskryf. Met mitologie bedoel ek daardie verhale wat elke samelewing gebruik om waardes en deugdes oor te dra. Hierdie verhale verduidelik waar ons vandaan kom en wat ons doel in die lewe is. Astrologie kan ons help om ons unieke lewensverhaal op so ‘n manier uit te lê dat ons die verlede, hede en toekoms in ‘n geheel kan saambind. Dit maak dit vir ons moontlik om ons lewensverhaal nuwe betekenis te gee en onsself ontvanklik te maak vir persoonlike ontwikkeling en genesing.

Ek nooi u uit om u unieke lewensverhaal saam met my te verken.

‘‘As julle voortbring wat in julle is sal dit wat julle voortbring julle red. As julle dit nie in julle het nie, sal dit wat julle nie het nie, julle vernietig.’’ (Evangelie van Thomas vers 70 soos vertaal deur Dr Piet Muller).